Close

Disclaimer


Aansprakelijkheid inhoud website


Taxi Botax streeft ernaar dat alle informatie op deze website actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Taxi Botax en (eventuele) overige aanbieders van informatie aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de hierop/hierdoor verstrekte informatie. Taxi Botax aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Taxi Botax worden onderhouden, maar waar wel naar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website van Taxi Botax.


Auteursrechten


Niets uit deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxi Botax worden vermenigvuldigd.


Prijzen en voorwaarden


Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief 9% btw. 

Op al ons vervoer zijn de algemene voorwaarden taxivervoer van KNV taxi van toepassing.